hình ảnh

Ngày 04 tháng 8 năm 2020 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã có Thông báo số 486/TB-TNNQG về việc Xét tuyển viên chức năm 2020, căn cứ vào tình hình thực tế Trung tâm thông báo điều chỉnh và gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển.

Thời gian nhận Phiếu dự tuyển và hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính đến hết 17h ngày 25 tháng 09 năm 2020.

Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Văn phòng (Phòng 102), Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 93/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Liên hệ bà Lê Thị Thúy, điện thoại: 0984 574 573.

Thời gian tổ chức xét tuyển: Thông báo trực tiếp đến người dự tuyển và trên trang thông tin điện tử của Trung tâm (http://nawapi.gov.vn). Trung tâm không xét tuyển đối với người dự tuyển không đủ hồ sơ, vắng mặt, đến chậm giờ hoặc không tuân thủ đúng quy định về xét tuyển.

- Lệ phí xét tuyển: Người tham gia dự tuyển không phải nộp lệ phí.