THÔNG TIN LIÊN HỆ

 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH LÂM ĐỒNG

Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Nam Long      -  Giám đốc Trung tâm - ĐT: 0918172063;

Thư ký Ban biên tập: Ông Khiếu Đăng Dương - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: ĐT: 0983457280

Địa chỉ: Lầu 3 - Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (0263) 3541196 - Fax: (0263) 3836746

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.