hình ảnh

ĐO ĐẠC VÀ CẮM MỐC

 Số hợp đồng

 15/2021/HĐ-TV-GĐ

 Khách hàng

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc

 Người đại diện

ÔNG: Trần Thanh Phong

 Địa chỉ

02 Hồng Bàng, phường 1, thành phố Bảo Lộc

 Số điện thoại

02633.827100

 Ngày ký hợp đồng

 31/5/2021

 Người ký hợp   đồng

 Ông Trần Nam Long

 Tiến độ thực hiện   hợp đồng

 Đã hoàn thiện

 Nội dung công   việc thực hiện

Thực hiện Công tác Xây dựng giá đất cụ thể để giao đất tái định cự tại phuowngf, thành phố Đà Lạt

 Ghi chú

 

 Chi tiết dự án

  Xem chi tiết