hình ảnh

ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BĐ ĐC PHỤC VỤ GPMB

 S hp đng

 05/2021/HDDV

 Khách hàng

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng huyện Đức Trọng

 Người đi din

 Ông: Bùi Hồng Lĩnh

 Đa ch

 Đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

 S đin thoi

02633.843.153

 Ngày ký hp đng

 01/9/2021

 Người ký hp   đng

 Ông Trần Nam Long

 Tiến đ thc hin   hp đng

 Đang thực hiện

 Ni dung công   vic thc hin

Đo đạc chỉnh lý Hồ sơ địa chính phục vụ Giải phóng mặt bằng.

 Ghi chú

 

 Chi tiết d án

  Xem chi tiết