hình ảnh
Hội trường Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường & Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng
Tầng 3 - Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường & Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng
Trung tâm Hành chỉnh tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN

CUNG ỨNG DỊCH VỤ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Lầu 3 khu Hành chính tập trung, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (0263) 3541196

Fax: (0263) 3836746

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.